Wiarygodne szybkie pożyczki?

0
Polski Związek Instytucji Pożyczkowych

Prawo bankowe nie pozwala na udzielenie kredytu osobie, której nie będzie stać na spłacenie zaciągniętego zobowiązania. A jak jest w przypadku pożyczek pozabankowych? Prawo bankowe nie obejmuje instytucji pozabankowych dlatego istnieje ryzyko, że taka firma udzieli pożyczki na kwotę wyższą niż klient będzie w stanie udźwignąć.

Czy to znaczy, że powinniśmy się bać pożyczek pozabankowych? Liderzy polskich i europejskich mikropożyczek online powołali do życia organizację, której misją jest m.in. wprowadzenie bardziej restrykcyjnych wymogów w stosunku do klientów oraz rzetelnego badania ich zdolności kredytowej.

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych

Dawniej Związek Firm Pożyczkowych, chce po pierwsze zmienić postrzeganie instytucji pozabankowych w oczach potencjalnych klientów jak i pracowników a także całej branży finansowej. Misją organizacji jest wprowadzenie wysokich standardów etycznych i biznesowych wewnątrz samych firm pożyczkowych jak i w ich relacjach z klientami. Związek promuje rozważne korzystanie z usług finansowych głównie poprzez faktyczne badanie zdolności kredytowej potencjalnych klientów. 

Aż 90% rynku pożyczek internetowych jest częścią Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych.

Członkostwo w PZIP 

Aby instytucja mogła być częścią PZIP musi przejść wieloetapowy proces rekrutacyjny. Badane są praktyki biznesowe firmy, opinie na jej temat, historia działalności oraz liczba reklamacji.

Dodatkowo firma musi spełniać szereg warunków, które można podzielić na kategorie:

1. Prowadzona działalność

w branży pożyczkowej

sprzedaż online

udzielanie pożyczek wyłącznie ze środków własnych

2. Nieskazitelność

brak wpisów na listę ostrzeżeń KNF

brak kar od UKOiK

brak osób skazanych na wyższych szczeblach

brak postępowań prokuratorskich

znany i jawny właściciel

nienaganna opinia o przedsiębiorcy

brak reklam na słupach i ulotek

3. Jakość usług

reklamacje na poziomie niższym niż 0,5%

przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

brak powtarzających się zarzutów na forach konsumenckich

nienaganna opinia w środkach masowego przekazu

4. Rzetelność

poprawnie obliczane RRSO

jawność wszystkich opłat

poprawna ocena zdolności kredytowej (przy użyciu danych z BIK i BIG-ów)

brak klauzul abuzywnych w umowach

niesugerowanie wykonywania dzialalności bankowej

poziomy cen pożyczek i kosztów windykacji na akceptowalnym poziomie

5. Zaakceptowanie zasad PZIP

deklaracja stosowania wypracowanych praktyk 

stosowanie się do Statutu organizacji

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych dąży do tego aby budować zaufanie do instytucji pozabankowych oraz aby zrzeszać firmy stosujące najwyższe standardy biznesowe.

Znajdź najlepszą szybką pożyczkę.

Do czego zobowiązuje się firma będąca członkiem PZIP?

Zasady etyki obowiązują już na poziomie reklam firmy pożyczkowej. Po pierwsze nie mogą wprowadzać w błąd, dodatkowo zabronione są wszelkie formy nielegalnej reklamy jak ulotki czy plakaty na słupach. Przede wszystkim jednak od firm członkowskich wymaga się aby bardzo restrykcyjnie badały zdolność kredytową potencjalnego pożyczkobiorcy. Każdy klient sprawdzany jest w BIK-u i BIG-ach aby pożyczka nie została przydzielona osobie, która nie będzie w stanie jej spłacić. Instytucja musi udzielać pożyczki tylko i wyłącznie z własnych środków. Ważne jest także aby umowy były czytelne i zrozumiałe dla klientów, a tabele opłat widoczne na stronie internetowej – wszystko musi być dostępne do wglądu przed złożeniem wniosku. Wszystkie opłaty muszą być podane oraz nie mogą wystąpić żadne ukryte koszty dodatkowe, w tym bezzwrotne opłaty za rozpatrzenie wniosku o pożyczkę. Klient, który nie spłaci pożyczki nie otrzyma kolejnej.

Z danych z 2017 roku wynika, że w firmach członkowskich dzięki wprowadzeniu zasad PZIP aż 80% wniosków o pożyczkę było odrzuconych a z tych przyznanych 10% zostało niezwróconych.

Lista członków PZIP

Lista instytucji wchodzących w skład jest bardzo długa.

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych ma chronić zarówno klientów instytucji pozabankowych jak i dbać o wizerunek tej branży na rynku finansowym. Standardy narzucone na firmy członkowskie mają zmniejszyć problem zadłużenia wśród klientów szybkich pożyczek online.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here