Pożyczka od rodziny – kiedy jest nieopodatkowana?

0

18Nie zawsze gdy potrzebujesz gotówki musisz zgłaszać się do banku lub instytucji pożyczkowych. Czasami kwota, której potrzebujesz może być niewielka albo potrzebujesz środków bardzo szybko. Jeżeli masz w rodzinie kogoś kto dysponuje gotówką, której potrzebujesz możesz wziąć pożyczkę od członka rodziny.

Dowiedz się jak pożyczyć aby nie płacić podatku PCC oraz aby obie strony transakcji były bezpieczne.

Największe zalety pożyczki od członka rodziny

Pożyczka w rodzinie może być dobrym pomysłem jeżeli potrzebujesz gotówki a ktoś z Twojego najbliższego otoczenia ma wystarczającą kwotę pieniędzy aby Ci pomóc.

Brak oprocentowania

Niewątpliwie największą przewagą pożyczki od rodziny nad innymi formami pożyczek (czy to od banku czy instytucji pozabankowej) jest brak oprocentowania. Oczywiście jeżeli pożyczkodawca chce, może udzielić pożyczki z oprocentowaniem ale w porównaniu z bankami szansa na darmową pożyczkę jest dużo wyższa. Jeżeli jednak udzielający pożyczki zdecyduje się na pobieranie od niej odsetek będzie musiał opłacić od nich zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%.

 

Brak podatku

Jeżeli kwota udzielonej pożyczki nie przewyższy progu zwolnionego od podatku nie będzie on obowiązywał. Kwota zwolniona od podatku w przypadku pożyczki to 9.637 zł – liczone jako suma wszystkich pożyczek udzielonych przez tę samą osobę przez okres 5 lat. Od pożyczki powyżej tej kwoty powinien odciągnięty być podatek w wysokości 0,5% kwoty (w 2019 zmniejszono wysokość PCC z 2% do 0,5%). Opłata podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży na pożyczkobiorcy. Istnieje możliwość zwolnienia z podatku PCC nawet powyżej kwoty 9.637 zł ale warunkiem jest aby pożyczkodawca był członkiem najbliższej rodziny – z wykluczeniem teściów, synowej i zięcia. W takim wypadku wymagane jest spełnienie dodatkowych formalności:

  • złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności
  • udokumentowania otrzymania przez biorącego pożyczkę pieniędzy na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym

Co  ciekawe podmioty zajmujące się udzielaniem pożyczek (banki i instytucje pozabankowe) są zawsze zwolnione z podatku PCC.

 

Kto może udzielić pożyczki?

Za najbliższą rodzinę uważa się: rodziców, dzieci, wnuki i prawnuki, małżonków, dziadków i pradziadków, rodzeństwo, macochę i ojczyma oraz pasierbów i teściów. Jeżeli pożyczkodawca i pożyczkobiorca są rodziną oraz suma wszystkich pożyczek w ciągu 5 lat nie przekracza 9.637 zł – taka pożyczka nie wymaga żadnych formalności. Oczywiście zawsze warto aby przelew z pożyczoną kwotę miał tytuł “pożyczka”, a każda spłata “zwrot pożyczki z dnia:…” aby w przypadku ewentualnych nieporozumień w czasie spłaty zarówno pożyczkodawca jak i pożyczkobiorca miał solidne dowody dotyczące np. regularnej płatności zobowiązań lub wręcz przeciwnie.

 

Co musi zawierać umowa?

Jeżeli pożyczka jest na kwotę powyżej progu zwolnionego z podatku musi do niej być sporządzona umowa w dwóch egzemplarzach. Koniecznie musi się w niej znajdować:

  • Strony transakcji (pożyczkodawca i pożyczkobiorca z pełnymi danymi i numerem PESEL) oraz stopień ich pokrewieństwa
  • Wysokość pożyczki
  • Datę i miejsce zawarcia umowy
  • Datę oraz sposób wypłaty pożyczki
  • Oprocentowanie i dodatkowe opłaty jeżeli występują
  • Termin spłaty lub harmonogram spłat
  • Warunki naliczania odsetek za zwłokę i ewentualne kary za niewywiązanie się z umowy
  • Zobowiązanie pożyczko biorcy do dodatkowych formalności jeżeli są konieczne np. zgłoszenie pożyczki w odpowiednim urzędzie lub opłata podatku

Przy kwocie pożyczki poniżej 9.637 zł warto takie pismo sporządzić i mieć pewność, że obie strony są bezpieczne w razie przyszłych nieporozumień.

 

Co w razie niedopełnienia formalności?

Jeżeli kwota pożyczki od jednej osoby w przeciągu 5 lat przekroczy próg zwolniony od podatku i fakt ten nie zostanie zgłoszony w terminie 14 dni właściwemu organowi podatkowemu Urząd Skarbowy może zażądać podatku w wysokości aż 20%.

Pożyczka od członka najbliższej rodziny to bardzo atrakcyjna alternatywa dla oprocentowanych pożyczek bankowych i chwilówek. Przy niskiej kwocie wymaga minimum formalności. Taka pożyczka może być nieoprocentowana, jeżeli jednak pożyczkodawca zdecyduje się zarobić na udzieleniu pomocy musi pamiętać o opłaceniu podatku Belki w wysokości 19%.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here