Niespłacone zobowiązania – co grozi dłużnikowi?

0

Wysokość zadłużenia w Polsce ciągle rośnie. Według danych przedstawionych przez Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazy Biuro Informacji Kredytowej kwota przeterminowanych płatności wzrosła w porównaniu do poprzedniego kwartału o ponad 2 mld złotych. W III kwartale 2019 roku kwota zaległości wyniosła aż 78,7 mld złotych a samych dłużników jest już 2,83 mln.

Jakie konsekwencje grożą zadłużonym? Co może zająć komornik oraz komu grozi więzienie?

Proces windykacji rozbity jest na kilka etapów. W pierwszej fazie o zaległej płatności przypomina wierzyciel – na przykład wysyłając przypomnienia SMS a ostatecznie wysyłając wezwanie do zapłaty.

Jeżeli termin spłaty długu wyższego niż 200 zł minął a od wysłania wezwania do zapłaty minęło 30 dni dłużnik trafi na listę Biura Informacji Gospodarczej. Oznacza to przede wszystkim utrudnienie albo wręcz uniemożliwienie otrzymania kolejnej pożyczki, w tym takiej, która miałaby pokryć wcześniejsze zadłużenie.

Jaka jest różnica między BIK i BIG?

Kolejnym środkiem do odzyskania należności jest przekazanie długu do firmy windykacyjnej, taki podmiot nie ma prawa do zajęcia majątku ale jej działanie wiąże się z częstymi telefonami i wizytami windykatora przypominającymi o konieczności spłaty zadłużenia.

Jeżeli nic z powyższych nie skutkuje wierzyciel może złożyć wniosek egzekucyjny do komornika sądowego. W takiej sytuacji komornik może zająć część majątku – nawet ⅗ comiesięcznego wynagrodzenia, środki na koncie bankowym oraz nieruchomości i ruchomości (np. sprzęt AGD i RTV).

Jakie ograniczenia ma komornik?

Przede wszystkim to co zająć może komornik ustalone jest wcześniej przez wierzyciela i sąd. Ponadto zgodnie z prawem nie może dojść do sytuacji, w której dłużnik lub rodzina, którą ma na utrzymaniu pozostanie bez środków do życia. Znaczy to, że zajęte nie mogą być podstawowe (niezbędne do życia) przedmioty użytku domowego jak pościel czy ubrania codzienne, zapasy żywności i leków, narzędzia i przedmioty konieczne do wykonywania pracy zarobkowej i nauki. Natomiast wysokość możliwego do zajęcia wynagrodzenia to maksymalnie ⅗ stałej pensji dla nieopłaconych alimentów i ½ w innych przypadkach, jeżeli dłużnik nie ma stałego dochodu to komornik musi pozostawić na jego koncie kwotę niezbędną do utrzymania jego i jego rodziny przez okres dwóch tygodni.

Komu grozi więzienie?

Oczywiście kara pozbawienia wolności to ostateczność ale polskie prawo uwzględnia taką możliwość. Jeżeli zadłużenie będzie skategoryzowane jako przestępstwo lub wykroczenie konsekwencją może być kara więzienia.

Jeżeli starający się o kredyt dokona wyłudzenia, czyli zawyży swoje dochody aby otrzymać wyższy kredyt niż jest w stanie spłacić, dopuszcza się przestępstwa, które może być karane więzieniem. Ponadto próba ukrywania części majątku, na przykład w trakcie egzekucji komorniczej, także grozi pozbawieniem wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Więzienie grozi najczęściej za niepłacenie alimentów, grzywien i podatków.

Pod koniec września 2019 roku średnia kwota zadłużenia w Polsce, przypadająca na jedną osobę, wyniosła ponad 27 tys zł. Rekordzistą jest 63 letni mężczyzna z województwa lubelskiego, który ma prawie 72 mln zł długów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here