Niechciany spadek – jak się pozbyć nieswoich długów?

0

W spadku można otrzymać, oprócz nieruchomości czy gotówki, także długi po członku najbliższej rodziny. Co zrobić w sytuacji gdy nie możemy lub zwyczajnie nie chcemy spłacać czyichś długów?

Niestety wraz ze śmiercią dłużnika jego długi nie umierają, a zostają i czekają na spłatę. Kto dziedziczy po dłużniku? Jak pozbyć się niechcianego zobowiązania?

Otwarcie spadku następuje w momencie śmierci spadkodawcy. W sytuacji gdy sporządził ważny testament to według zapisów w nim zawartych następuje podział spadku. Natomiast w momencie gdy testamentu nie ma (lub jest nieważny) albo wskazani w nim spadkobiercy nie przyjmują spadku następuje dziedziczenie regulowane przez Kodeks Cywilny – dziedziczenie ustawowe.

 

Jak wygląda dziedziczenie długów?

W momencie śmierci bliskiej osoby spadkobierca automatycznie dostaje spadek z dobrodziejstwem inwentarza, oznacza to, że otrzymuje on cały majątek zmarłego (w części, która mu się należy ustawowo lub na podstawie testamentu jeżeli istnieje) oraz obowiązek spłaty długów do wysokości spadku.

Czyli, jeżeli spadkobierca otrzymał po zmarłym samochód wart 50 tys. zł oraz długi na 100 tys. zł to spłacić będzie musiał “tylko” połowę zadłużenia. Z takiego spadku można zrezygnować tylko w całości, niestety nie da się nie przyjąć tylko długów. W momencie gdy spadkobierca rezygnuje ze spadku przechodzi on na jego dzieci. Jeżeli nie są one jeszcze pełnoletnie rodzic może w ich imieniu zrezygnować ze spadku. Wtedy spadek przechodzi dalej zgodnie z kolejnością dziedziczenia ustawowego.

Zrzec się spadku z długami można tylko notarialnie albo przed sądem. Na podjęcie takiej decyzji wprowadzenie jej w życie spadkobierca ma 6 miesięcy, po tym czasie będzie miał obowiązek spłaty zadłużenia.

Pożyczka od rodziny, czy się opłaca?

 

Jak wygląda dziedziczenie ustawowe?

Jeżeli spadkodawca nie zostawił (ważnego) testamentu sposób dziedziczenia reguluje ustawa.

Kolejność dziedziczenia (zarówno aktywów jak i pasywów) jest z góry ustalona. W pierwszej kolejności dziedziczą dzieci i współmałżonek, przy czym mąż lub żona nie może odziedziczyć mniej niż ¼ całości spadku. Jeżeli potomków jest więcej niż trójka rodzic otrzymuje ¼ wartości spadku a pozostała część jest dzielona równo na wszystkie dzieci. Oczywiście jeżeli dorosłe dziecko umrze lub zrzeknie się spadku jego część dzielona jest w ten sam sposób na jego dzieci.

W sytuacji gdy zmarły był bezdzietny dziedziczą po nim rodzice i małżonek, który otrzymuje połowę masy spadkowej, czyli rodzice po ¼. Natomiast jeżeli zmarły nie miał dzieci ani żyjącego współmałżonka spadek przypada rodzicom na pół. Gdy, któreś z rodziców nie żyje jego część dzielona jest na rodzeństwo spadkodawcy – chyba, że nie żyje to ta część spadku, która przypadała rodzeństwu zostanie podzielona w równych częściach na jego dzieci.

Małżonek gdy dzieli się spadkiem z dziećmi lub wnukami musi otrzymać min. ¼ spadku, natomiast jeżeli nie ma dzieci i wnuków do podziału wtedy przypada mu połowa spadku.

Gdy wszystkie powyższe możliwości się wyczerpią spadek trafia do dziadków zmarłego lub ich zstępnych (czyli ciocia lub wujek zmarłego).

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku pasierba. Pasierb czyli dziecko współmałżonka, którego zmarły nie przysposobił czy nie uznał ojcostwa, dziedziczy na samym końcu i to też nie w każdej sytuacji. Spadek nie zostanie mu przyznany jeżeli, któreś z jego rodziców żyje, nawet jeżeli będzie to rodzic niebędący małżonkiem zmarłego. Pasierb nie dziedziczy także jeżeli spadku po małżonku zrzeknie się jego biologiczny rodzic (co właściwie zawiera się w pierwszym  wykluczeniu).

Jeżeli skończą się krewni chętni do spłaty długu obowiązek przechodzi na gminę, w której mieszkał zmarły.

 

Zrzeknięcie się spadku

Czas 6ciu miesięcy liczony jest momentu kiedy spadkobierca dowiedział się o śmierci krewnego. Aby zrezygnować ze spadku należy udać się do notariusza lub do Sądu Cywilnego, droga sądowa jest dłuższa niż podpisanie aktu notarialnego. W momencie gdy spadkobierca rezygnuje ze spadku traktowany jest jak zmarły co znaczy, że dziedziczą po nim (zarówno majątek jak i długi spadkodawcy) jego dzieci, nawet te jeszcze nieurodzone a poczęte za życia zmarłego. Dziecko dziedziczy z dobrodziejstwem inwentarza więc jeżeli nie chce spłacać długów także musi zrzec się spadku. W przypadku gdy dziecko jest niepełnoletnie wniosek musi zgłosić jego rodzic lub prawny opiekun. Nie jest to szybki proces ponieważ opiekun najpierw musi otrzymać zgodę od Sądu Rodzinnego na zarządzenie majątkiem w imieniu dziecka i dopiero wtedy może zgłosić się do notariusza lub Sądu Cywilnego.

Weź kredyt bez prowizji!

 

Czy można się jakoś zabezpieczyć?

Jeżeli ktoś podejrzewa, że może odziedziczyć długi po którymś z bliskich krewnych istnieje sposób na zabezpieczenie siebie i dzieci. W takiej sytuacji trzeba udać się do notariusza z potencjalnym dłużnikiem i sporządzić akt, który wykluczy tę osobę z całego postępowania spadkowego (zrzeka się zarówno majątku jak i długów). Automatycznie obejmuje to też dzieci i wnuki zrzekającego się chyba, że postanowi inaczej i zawrze taką informację w akcie notarialnym.

Odejście bliskiej osoby oprócz bólu po stracie może także oznaczać dodatkowe problemy finansowe dla spadkobiercy. Jeżeli dziedziczymy z dobrodziejstwem inwentarza suma zobowiązań nie przekroczy wartości odziedziczonego majątku ale dalej oznacza to problemy i nie każdy zdecyduje się na przyjęcie takiego zobowiązania. W takiej sytuacji jedyne co pozostaje to zrzeknięcie się prawa do spadku w przeciągu maksymalnie 6ciu miesięcy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here