Lokata – czy zawsze oznacza zamrożone pieniądze?

0
lokata - co to jest?

Lokata to jednej z rodzajów depozytu bankowego – depozyt terminowy. To usługa oferowana przez banki umożliwiająca oszczędzanie i pomnażanie pieniędzy w zamian za “wypożyczenie” ich bankowi na jakiś czas bez możliwości korzystania z nich w danym okresie. Oznacza, to że na lokatę zostają wpłacone konkretne środki, a po upływie czasu trwania lokaty bank wypłaca te środki wraz z należnymi odsetkami.

 

Dwa rodzaje lokat

Lokaty dzielą się na dwa podstawowe rodzaje w zależności od tego czy będą się odnawiać.

Odnawialne – Po upływie czasu trwania lokata od razu się odnawia. Oczywiście w momencie odnowienia może także zmienić się oprocentowanie depozytu, zwłaszcza jeżeli poprzednie było efektem promocji, co zazwyczaj oznacza, że po odnowieniu lokata jest niżej oprocentowana.

Nieodnawialne – Po okresie trwania umowy nagromadzone środki, czyli wkład plus odsetki, automatycznie zostają przekierowane na wskazane przez klienta konto. Jeżeli środki zostaną od razu wykorzystane jest to dobre rozwiązanie ale w innym wypadku każdy dzień bez oprocentowania to strata potencjalnych odsetek.

 

Ryzyko

Właściwie nie ma żadnego ryzyka dla pieniędzy zdeponowanych na lokacie. Kwoty do 100 tys. euro chronione są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, jeżeli na lokacie zostały zdeponowane wyższe środki a bank ogłosił upadłość środki trzeba odzyskać poprzez postępowanie upadłościowe.

 

Wpłaty i wypłaty

W trakcie trwania lokaty nie można zdeponować dodatkowych środków (w takiej sytuacji trzeba skorzystać z konta oszczędnościowego), natomiast jeżeli z jakiegoś powodu właściciel lokaty będzie zmuszony do wypłaty środków straci część albo w najgorszym wypadku wszystkie zgromadzone odsetki.

Jest to największe ryzyko zakładania lokaty – niespodziewane wydatki, na szczęście banki wychodzą naprzeciw swoim klientom i stworzyły też bardziej elastyczne w tej kwestii lokaty.

 

Wyjątki

Lokata progresywna

inaczej nazywana dynamiczną, to wyjątek wśród lokat – istnieje możliwość wcześniejszego wycofania środków z lokaty bez utraty zgromadzonych do tej pory odsetek. Lokata jest skonstruowana tak aby najbardziej opłacało się wstrzymać do końca jej trwania, wysokość odsetek wzrasta wraz z czasem jej trwania, ale zostawia furtkę w razie nieprzewidzianych wydatków.

 

Lokata rentierska

to depozyt dzięki, któremu klient banku będzie miał wypłacane, w regularnych odstępach czasu, środki, które zgromadził jako odsetki od wkładu własnego lokaty.

 

Podatek Belki

To potoczna nazwa podatku od dochodów kapitałowych, w Polsce wprowadzonego w 2002 roku z inicjatywy Marka Belki ministra finansów w rządzie Leszka Millera, który potrącany jest od każdego dochodu z inwestycji. Wysokość podatku to 19% od odsetek zarobionych na lokacie. Banki przed wypłaceniem klientowi odsetek same potrącają podatek.

IKE to sposób na uniknięcie podatku Belki.

 

Jak obliczyć zysk z lokaty?

Aby obliczyć wysokość odsetek potrzebujemy poniższych wartości:

  • Wysokość kapitału
  • Czas trwania lokaty
  • Oprocentowanie
  • Podatek

W skrócie, odsetki to iloczyn kwoty lokaty i oprocentowania podzielony przez 365 (liczba dni w roku) i następnie pomnożony przez liczbę dni trwania lokaty. Wyliczoną kwotę trzeba pomniejszyć o podatek Belki, czyli 19%.

 

Przykład:
dwutygodniowa lokata z oprocentowaniem 1,5%
wkład: 50.000 zł
(50.000×1,5%)/365*14=28,77 zł
28,77×19%=5,47 zł
28,77-5,47=23,30 zł
odsetki: 23,30 zł

 

Inflacja

Siła nabywcza pieniądza spada, ceny rosną, pieniądze, które leżą na koncie tracą swoją wartość. Oprócz podatku Belki zysk z lokaty pomniejsza inflacja, dlatego tak ważne jest aby oprocentowanie depozytu było wyższe niż przewidywana w danym okresie inflacja (nie może być równe, trzeba pamiętać o podatku).

 

W czasach gdy wydajemy więcej niż zarabiamy a inflacja ciągle rośnie warto poważnie pomyśleć o oszczędzaniu pieniędzy a przy okazji zarabianiu na tym. Lokata jest bezpiecznym sposobem na pomnażanie oszczędności a banki wychodzą naprzeciw potrzebom klientów i udostępniają rozwiązania pozwalające na wcześniejszą wypłatę środków.

Odłóż więcej – wpłać więcej na lokatę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here