Jaką formę opodatkowania wybrać dla swojej firmy?

0
Podatki w firmie

Od formy opodatkowania zależy jak i w jakiej wysokości firma będzie odprowadzać podatek. Możliwości jest kilka, wybierając trzeba wziąć pod uwagę sporo czynników, w tym, roczny dochód, branżę, ulgi podatkowe i wiele innych.

 

Podatek na zasadach ogólnych

Jest to najczęściej wybierana opcja przez przedsiębiorców, pewnie też dlatego, że tej formy nie trzeba zgłaszać do Urzędu Skarbowego bo jest przyznawana rutynowo przy zakładaniu firmy. Dodatkowo pozwala na:

 • Skorzystanie z kwoty wolnej od podatku
 • Rozliczanie się ze współmałżonkiem
 • Korzystanie ze wszystkich ulg podatkowych

Podstawą do opodatkowania jest faktycznie uzyskany dochód narastająco od początku roku, czyli od przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania, w podziale na:

 • Dochody poniżej 85.528 zł – 18%
 • Dochody powyżej 85.528 zł – 32% (tu trzeba pamiętać, że 32% naliczane są tylko od dochodu powyżej kwoty granicznej)

Przy wyborze tego podatku opłaca się go do dnia 20 następnego miesiąca (za miesiąc poprzedni), czyli do 20 lipca płacony jest podatek za czerwiec. 

Aby obliczyć wysokość podatku trzeba ustalić podstawę opodatkowania. Zaliczkę oblicza się narastająco od dochodu osiągniętego od początku roku. Od przychodu należy odjąć koszty jego uzyskania oraz wszystkie składki ZUS. Uzyskaną kwotę należy zaokrąglić do pełnych złotych i pomnożyć przez 18%. Potem wartość zostaje pomniejszona o kwotę zmniejszającą podatek, 556,02 zł, oraz o składkę na ubezpieczenie zdrowotne (7,75%). Ostatni etap to zmniejszenie tej kwoty o sumę zaliczek zapłaconych już do US i zaokrąglenie kwoty ponownie do pełnych złotych.

Jedyny formularz jaki należy wypełnić to PIT-36 na zakończenie roku podatkowego, a obowiązek to prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów. 

 

Sprawdź najlepsze konta firmowe.

 

Podatek liniowy

Nazywany też podatkiem płaskim (flad tax), najprostszy system podatkowy. Podstawa opodatkowania to dochód. Jest to jedna stawka opodatkowania niezależna od wysokości dochodu, wynosi 19%. Jako, że stawka jest zawsze taka sama w tej metodzie nie obowiązują żadne ulgi podatkowe ani nie ma kwoty wolnej od podatku, nie można także rozliczyć się ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Od zaliczki na PIT odliczane mogą jedynie być: 

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki
 • poniesione straty
 • wpłaty dokonane w danym roku na IKZE 
 • składki ZUS
 • darowizny
 • ulga na działalność badawczo-rozwojową

W przypadku gdy przedsiębiorca w roku rozliczeniowym nie osiągnie dochodów wyższych niż 85.528 zł zdecydowanie bardziej opłaca mu się stosować podatek na zasadach ogólnych. Nie dość, że samo oprocentowanie jest niższe (18%) to dodatkowo doliczana jest kwota zmniejszająca podatek (556,02 zł).

 

Karta podatkowa

Jest to uproszczona metoda opodatkowania, polega na uiszczaniu stałej kwoty podatku bez uwzględnienia wysokości dochodu (ani tym bardziej przychodu). Z takiej formy opodatkowania mogą skorzystać tylko przedsiębiorcy wykonujący określone działalności gospodarcze, głównie rzemieślnicze, osoby pracujące na rzecz ludności. Oprócz tego trzeba spełnić kilka dodatkowych warunków, zabronione jest:

 • przekroczenie odgórnie ustalonych limitów zatrudnienia
 • prowadzenie innej działalności
 • wytwarzanie wyrobów opodatkowanych akcyzą
 • zatrudnianie na umowę inną niż o pracę
 • korzystanie z usług innych przedsiębiorstw, chyba, że – są to usługi specjalistyczne, z innego zakresu ale niezbędne do wykonania usługi
 • aby współmałżonek prowadził działalność w tym samym zakresie

Właściwy urząd skarbowy podejmuje decyzję o przyznaniu karty podatkowej na wniosek podatnika, stawka podatku uzależniona jest w pierwszej kolejności od branży w jakiej usługi prowadzi przedsiębiorca, następnie od liczby mieszkańców lokalizacji przedsiębiorstwa oraz liczby zatrudnionych pracowników. Podatek jest obniżony o składki zdrowotne. 

Jedyne obowiązki dokumentacyjne jakie ciążą na posiadaczu karty podatkowej to prowadzenie książki ewidencyjnej zatrudnienia oraz obowiązek wystawiania rachunków bądź faktur na żądanie klientów. Kopie należy przetrzymywać przez pięć lat po wystawieniu. 

Największe minusy tego rozwiązania to brak możliwości:

 • wspólnego opodatkowania ze współmałżonkiem 
 • dokonywania odliczeń
 • łączenia z innymi dochodami (dochodów opodatkowanych w formie karty podatkowej)

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

To uproszczona metoda naliczania podatku, przeznaczona dla małych przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, których przychód roczny nie przekracza 250 000 euro. Oprócz tych wytycznych jest także sporo wykluczeń, ryczałtu od przychodów nie mogą stosować przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie: handlu część do pojazdów mechanicznych, prowadzenia aptek, wartości dewizowych, udzielania pożyczek pod zastaw, wolnych zawodów innych niż określone w ustawie (o zryczałtowanym podatku dochodowym). Dodatkowo jeżeli przedsiębiorca w przeciągu ostatniego roku pracował na podstawie umowy o pracę i teraz planuje pracować w tym samym obszarze, dla tego samego pracodawcy ale w formie działalności, nie będzie mógł skorzystać z tej formy rozliczeń podatkowych.

Wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych może wynosić:

 • 2% dla przedsiębiorców posiadających własną uprawę lub hodowlę i nieprzetwarzających w sposób przemysłowy produktów zwierzęcych lub roślinnych, które sprzedają
 • 3% dla przedsiębiorców prowadzących usługi gastronomiczne (za wyjątkiem prowadzących sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%)
 • 5,5% dla przedsiębiorców z działalnością wytwórczą, robót budowlanych, prowadzących sprzedaż: znaczków, biletów, żetonów itp.
 • 8,5% dla przedsiębiorców prowadzących usługi gastronomiczne prowadzących sprzedaż napojów z zawartością alkoholu powyżej 1,5%; z tytułu umowy najmu do 100.000 zł
 • 12,5% z tytułu najmu gdy roczne przychody przekraczają 100.000 zł
 • 17% dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie poradnictwa dla dzieci, parkingowych, wydawniczych, zarządzania nieruchomościami na zlecenie, związanych z zakwaterowaniem
 • 20% dla wolnych zawodów: lekarzy, pielęgniarek, techników dentystycznych, tłumaczy.

Ryczałt wymaga prowadzenia ksiąg ewidencyjnych, w celu udokumentowania uzyskanych przychodów. Istnieje także możliwość rozliczeń kwartalnych. Największe wady tego rozwiązania to brak ulgi na dzieci oraz brak możliwości odliczenia kosztów i rozliczenia się ze współmałżonkiem.

 

Forma opodatkowania to jedna z ważniejszych decyzji dla przyszłego przedsiębiorcy. Warto zapoznać się ze wszystkimi możliwościami i podjąć świadomą decyzję. Często od obszaru działalności firmy zależy jakie rodzaje opodatkowania może wybrać przedsiębiorca.

Chcesz rozszerzyć działalność swojej firmy? Weź najlepszy kredyt firmowy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here