Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego

0

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego to jeden z trzech filarów emerytalnych, stanowiący dobrowolne ubezpieczenie społeczne. Gromadzone środki na IKZE mają być dodatkiem do emerytury gromadzonej w ZUS.

IKZE może być prowadzone poprzez zawarcie umowy z zakładem ubezpieczeń, funduszem inwestycyjnym, bankiem, podmiotem prowadzącym działalność maklerską albo powszechnym towarzystwem emerytalnym.

Kwotę maksymalnej rocznej wpłaty na konto IKZE ustalono na poziomie 120% prognozowanego na dany rok średniego wynagrodzenia miesięcznego. Roczny  limit wpłat na IKZE w roku 2019 wynosi 5.718 zł. Decyzję o wysokości maksymalnej kwoty podejmuje, w ostatnim kwartale roku poprzedzającego, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Od kilku lat kwota ta co roku podnosi się o kilkadziesiąt/kilkaset złotych. W przypadku osób, które nie skończyły 18 lat (ale mają więcej niż 16), kwota ta nie może przekroczyć, oprócz ogólnego limitu, wysokość dochodów osiąganych z tytułu umowy o pracę.

Otwórz konto oszczędnościowe.

 

Dodatkowa oszczędność na IKZE

UWAGA: Kwoty wpłacone na IKZE w ciągu roku podatkowego można odliczyć od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym PIT.

Podatnik, który płaci podatek w wysokości 18% zaoszczędzi nawet 1.029,24 zł, a osoba o wyższych zarobkach (która nie zdecydowała się na podatek liniowy) przy podatku 32% zaoszczędzi aż 1.829,76 zł.

 

Wypłata środków

Środki zgromadzone na koncie zabezpieczenia emerytalnego można wypłacić, bez konieczności opłacania podatku Belki, dopiero po ukończeniu przez oszczędzającego 65 lat. Wcześniejsza wypłata skutkuje koniecznością opłacenia podatku od dochodów kapitałowych w wysokości 19%. Z IKZE nie można wypłacić (nawet po przekroczeniu granicznego wieku) części środków, jedyna możliwość to likwidacja konta i wypłata całego zgromadzonego kapitału. Fundusze wypłacane z IKZE będą opodatkowane podatkiem zryczałtowanym, w wysokości 10%

Zgromadzony kapitał może być wypłacony jednorazowo lub w ratach. Jeżeli oszczędzający zdecyduje się na wypłatę w transzach musi to trwać co najmniej 10 lat (chyba, że cały okres oszczędzania był krótszy). Dodatkowo, decyzja o podjęciu wypłaty środków z IKZE musi być poprzedzona okresem minimum 5 lat wpłacania środków na to konto.

Dowiedz się jak skutecznie oszczędzać!

 

IKZE to jedna z możliwości gromadzenia kapitału na dodatkową emeryturę. Oprócz braku konieczności opłacania podatku Belki gwarantuje też możliwość odliczenia kwoty wpłaconej na IKZE od rocznych dochodów przy rozliczeniu PIT. Przy likwidacji konta trzeba jednak się liczyć z dodatkowym opodatkowaniem, w wysokości 10%, które zostanie odliczone od zysku z IKZE.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here