IKE zastąpi OFE? Dowiedz się co to jest!

0
indywidualne konto emerytalne

Indywidualne Konto Emerytalne to dobrowolna forma ubezpieczenia społecznego, które od 2020 roku ma zastąpić OFE. Niestety przeniesienie środków będzie obciążone aż 15% opłatą. Na konto IKE wpłat można dokonywać od momentu ukończenia 16 roku życia, a wypłacić po ukończeniu 60 lat.

 

Jeden z trzech filarów polskiego systemu emerytalnego.

 

Od kiedy i ile można odkładać?

Pierwszej wpłaty na swoje konto można dokonać po ukończeniu 16 roku życia ale pod warunkiem posiadania dochodu z tytułu umowy o pracę. Do momentu wkroczenia w pełnoletność właściciel konta nie może wpłacać co miesiąc na IKE więcej niż zarabia. Na konto IKE w 2019 roku można wpłacić maksymalnie 14.295 zł, jest to równowartość 300% średniego prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia brutto (przed 2009 rokiem można było wpłacić tylko 1,5-krotność). IKE można prowadzić tylko indywidualnie (małżonkowie nie mogą mieć wspólnego konta) oraz jedna osoba może mieć tylko jedno konto.

 

Podatek Belki

Oszczędności zgromadzone na koncie emerytalnym zwolnione są z podatku od dochodów kapitałowych w wysokości 19%. Jedynym warunkiem aby uniknąć podatku Belki jest wypłata zgromadzonych środków po ukończeniu 60 roku życia. Osoby, które nabędą uprawnienia emerytalne wcześniej mogą dokonać nieopodatkowanej wypłaty z IKE najwcześniej po 55 urodzinach. Jeżeli z powodu nieprzewidzianej sytuacji właściciel indywidualnego konta emerytalnego będzie zmuszony wypłacić środki przed ukończeniem granicznego wieku będzie musiał oddać z zarobionych odsetek 19%.

 

Gdzie założyć IKE?

Prowadzenie IKE umożliwiają:

 • Otwarte fundusze inwestycyjne
 • Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte
 • Domy maklerskie
 • Banki prowadzące działalność maklerską
 • Zakłady ubezpieczeń na życie
 • Banki
 • Dobrowolne fundusze emerytalne

W związku z nakazem posiadania tylko jednego indywidualnego konta emerytalnego, przy podpisywaniu umowy o prowadzenie IKE, oszczędzający musi podpisać oświadczenie, w zależności od sytuacji:

 • Że nie posiadaniu innego konta emerytalnego – jeżeli to jest pierwsze IKE, które zakłada
 • Że zobowiązuje się do transferu środków z aktualnego IKE na właśnie zakładane

 

Wypłata środków

Nie ma górnych ograniczeń dotyczących wypłaty środków zgromadzonych na IKE, oszczędzający może to zrobić w dowolnym momencie. Wypłaty można dokonać na dwa sposoby:

 • Jednorazowa transza wszystkich środków
 • Wypłaty w ustalonych ratach

Zwolnienie ze zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązuje tylko raz, dlatego po wypłacie wszystkich środków lub pierwszej transzy (w przypadku wyboru opcji ratalnej) oszczędzający nie może już założyć nowego konta IKE.

 

Indywidualne konto emerytalne, oprócz tego, że ma zapewnić dodatkowe środki do życia na emeryturze, jest także świetną formą inwestowania pieniędzy bo zwolnione jest z podatku Belki. Obostrzenia dotyczące terminu wypłaty środków to dodatkowe zabezpieczenie funduszy przed pochopnymi decyzjami.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here