EKUZ – jak wnioskować o kartę?

0
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawnia do korzystania z opieki medycznej podczas pobytu za granicą. Zapewnia dostęp do świadczeń w takim samym wymiarze w jakim mogą z  nich korzystać ubezpieczeni mieszkańcy danego kraju.

Posiadacz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego potwierdza, że może on korzystać z niezbędnej opieki zdrowotnej na koszt NFZ.

Po wydanie karty może się zgłosić każdy ubezpieczony oraz członkowie jego rodziny – dzieci, współmałżonek, oraz rodzice lub dziadkowie jeżeli mieszkają z ubezpieczonym w jednym domu.

 

Do czego uprawnia karta EKUZ?

Wyjeżdżając za granicę warto założyć kartę EKUZ aby w razie konieczności móc korzystać ze świadczeń zdrowotnych. Należy jednak pamiętać, że w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) są inne zasady dotyczące świadczeń zdrowotnych. Będziesz podlegał takim samym zasadom jak ubezpieczeni mieszkańcy kraju, w którym przebywasz. Co znaczy, że jeżeli w danym miejscu jest zasada współpłacenia za leczenie także będziesz zmuszony ponieść część kosztów.

 

Jak wnioskować o kartę?

Wniosek o wydanie karty można zgłosić w całości online. Aby to zrobić trzeba mieć założony Profil Zaufany (założenie trwa chwilę i także jest możliwe przez Internet). Wniosek o wydanie karty EKUZ należy złożyć przez platformę ePUAP. Na stronie głównej platformy klikamy w “najczęściej załatwiane sprawy” w kategorii Zdrowie, a następnie wybieramy “Wydanie karty EKUZ w związku z pobytem czasowym za granicą” i guzik „załatw sprawę”. Po zalogowaniu się za pomocą Profilu Zaufanego trzeba wybrać oddział NFZ w miejscu zamieszkania i wypełnić formularz podając dane: 

 • PESEL
 • Imię i nazwisko
 • Data urodzenia
 • Numer telefonu i adres email
 • Status osoby
 • Adres na który ma być wysłana karta

Osobiście wniosek składa się w oddziale NFZ. Można także przesłać wniosek mailem lub faksem. Gdy wniosek jest składany osobiście karta wydawana jest od ręki. Natomiast w przypadku składania wniosku w każdy inny sposób oddział NFZ ma trzy dni na przygotowanie karty. Oczywiście jeżeli wnioskujący będzie chciał aby karta była do niego wysłana pocztą czas się wydłuży o kilka dni.

 

Jak długo ważna jest karta?

Od czerwca 2019 roku zostały wprowadzone zmiany w długości ważności karty. To jak długo ważna jest karta uzależnione jest od tego kto jest jej właścicielem:

 • osoby nieubezpieczone mogą dostać kartę ważną od 42 dni (np. kobiety w połogu) do 6 miesięcy (kobiety w okresie ciąży)
 • osoby ubezpieczone (lub dzieci) w podziale na trzy grupy:
  • pobierające rentę; zgłoszeni jako członek rodziny w wieku powyżej 18 lat; uczniowie powyżej 18 roku życia; studenci – karta ważna 18 miesięcy
  • zatrudnione; posiadające działalność gospodarczą; pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne – karta ważna 3 lata
  • pobierające świadczenie emerytalne; zgłoszeni jako członek rodziny poniżej 18 lat; dzieci poniżej 18 lat (nieubezpieczone także); pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – karta ważna 5 lat

 

Wydanie karty jest bezpłatne, jeżeli posiadasz Profil Zaufany możesz to zrobić bez wychodzenia z domu. W 2018 roku Oddziały Wojewódzkie NFZ wydały prawie 3,5 mln kart EKUZ.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here