Co zrobić gdy bank odrzuci reklamację?

0
Jak uzyskać odszkodowanie od banku?

Jeżeli zdarzy się sytuacja, w której bank dokona pomyłki na niekorzyść swojego klienta należy zgłosić reklamacje. Bank może ją rozpatrzyć negatywnie lub pozytywnie. Co w sytuacji gdy bank nie rozstrzygnie reklamacji na korzyść klienta? Jeżeli decyzja banku będzie niesatysfakcjonująca można skorzystać z pomocy Arbitra Bankowego.

 

Bankowy Arbitraż Konsumencki został powołany przez Związek Banków Polskich aby rozstrzygać pozasądowo spory między konsumentem a bankiem. Spory dotyczą zazwyczaj niewykonania lub niewłaściwego wykonania usługi – czynności bankowych – względem klienta.

Ponadto Bankowy Arbitraż Konsumencki należy do sieci FIN-NET, która łączy instytucje służące pomocą w sporach między konsumentem a bankiem z innego kraju.

 

Jak zgłosić sprawę do Arbitra?

Aby zgłosić swój przypadek do rozpatrzenia należy wysłać wniosek o wszczęcie postępowania. Przed zgłoszeniem sprawy do Arbitrażu należy najpierw zgłosić oficjalną reklamację w banku, jeżeli nie zostanie ona rozpatrzona po myśli konsumenta lub przez 30 dni bank nie da odpowiedzi dopiero można przekazać sprawę do Arbitra Bankowego. Wniosek musi zawierać dane, które pozwolą zidentyfikować osobę go składającą oraz bank, dokładny opis sprawy – wartość przedmiotu sporu oraz żądana wysokość odszkodowania i podpis konsumenta. 

Jeżeli wniosek wysyłany jest pocztą tradycyjną należy go zaadresować:

BANKOWY ARBITRAŻ
ul. Kruczkowskiego 8, 00-330 Warszawa

Natomiast jeżeli e-mailem na adres:

arbitraz.kancelaria@zbp.pl

 

Kto rozpatruje wnioski?

Wszystkie spory rozstrzygane są przez Arbitra i jego Zastępce, którzy są powoływani na 4-letnią kadencję. Arbitrem i jego Zastępcą mogą zostać tylko obywatele polski, którzy przez okres min. 7 lat zajmowali stanowisko radcy prawnego, adwokata lub sędziego.

 

Jakie spory się nadają?

Oczywiście musi to być spór między bankiem a jego klientem oraz minęło albo 30 dni od braku reakcji banku na reklamację albo proces reklamacji zakończył się niepomyślnie dla konsumenta. Co ważne, dokument potwierdzający ten fakt musi zostać dołączony do wniosku wysłanego do Biura Arbitra. Jeżeli sprawa, której dotyczy wniosek została już raz przez Arbitra rlub inną powołaną do tego instytucję, rozpatrzona albo jest w trakcie procesowania, zostanie odrzucona. Ważna też jest kwota sporu, maksymalnie jest to 12 tys. zł lub 20 tys. w przypadku kredytów hipotecznych.

Wiesz jak długo widnieje negatywna historia w BIK i BIG?

 

Ile kosztuje pomoc Arbitra?

Konsument musi opłacić usługę arbitrażową kwotą w wysokości 50 zł. Wyjątkiem jest sytuacja gdy sprawa dotyczy sporu na mniejszą niż 50 zł kwotę wtedy opłata wynosi 20 zł. Jeżeli konsument się rozmyśli i cofnie wniosek pieniądze nie zostaną mu zwrócone.

Nie zawsze jednak wnoszący o wszczęcie postępowania poniesie całkowity koszt tej opłaty, są wyjątki:

  • jeżeli Biuro Arbitra odmówi wszczęcia postępowania zwraca połowę opłaty
  • jeżeli dojdzie do ugody także konsument odzyska połowę tej kwoty
  • jeżeli bank przegra sprawę będzie zmuszony zwrócić wygranemu poniesiony koszt

 

Ile to trwa?

Arbiter ma 90 dni na wydanie orzeczenia ale w trudnych przypadkach może ten czas wydłużyć. Jeżeli decyzja zapadnie na niekorzyść banku w terminie nieprzekraczającym 14 dni będzie on zmuszony wykonać orzeczenie. 

Wybierz świadomie kredyt gotówkowy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here